MagnusKänns det ibland som om det där med Scrum och Agile mest bara är en massa ord som man förväntas använda?! Känns det som om utvecklingsorganisationen har missuppfattat Scrum?! Kallas er projektledare för Scrum Master eller Product Owner, och kallas uppgifterna ni blir tilldelade för sprintplanering?

Jag besökte en gång en sprintplanering, där produktägaren beordrade teamet att “leverera ett visst antal User Stories i slutet av sprinten”, innan han stormade ut. När han väl hade gått skakade utvecklarna på sina huvuden, skrattade nervöst, och sa: –Det kan han glömma! Det finns inte en chans att vi hinner leverera allt det där! och någon annan sa: -Det här är inte klokt! Jag gillar verkligen inte det här med Scrum!

Här kliar det verkligen i fingrarna att få komma in och hjälpa teamet! Att hjälpa hela utvecklingsorganisationen förstå vad Scrum och Agile är! Att inte bara använda orden, utan att låta orden få liv! Att börja få dem att se och förstå fördelarna med att arbeta agilt. Och att våga ifrågasätta gamla strukturer och att tillsammans börja förändra och förbättra processerna.

Just det här fallet fanns det ingen vilja att bli hjälpt, men när du och ditt team vill ha hjälp, så vet ni vem ni ska fråga. För jag gillar Scrum!