Videos

Föreläsningar och projekt

Spotify, December 2013

FuckUp Nights, Mars 2015

Lean Tribe Gathering, April 2015

Creative Mornings, Maj 2015

Key Note - LTG 34, Mars 2016