LegoBricks

På väg till Nordea för att facilitera en spännande workshop!

Vi ska arbeta med att förtydliga gruppens mål, belysa vilka hinder som ligger i vägen, och framför allt undersöka hur man kan hjälpa varandra att övervinna dessa hinder!

Metoden jag tar med mig till dem är: LEGO Serious Play.

LEGO Serious Play!

Det är en lekfull metod som kan hjälpa en grupp att konkretisera och diskutera kring olika ämnen. I korthet går det ut på att med hjälp av LEGO, sätta form och sedan ord på sina tankar. Man kan bygga modeller som symboliserar: målbilder, dröm-kollegor, problem, hinder och så vidare. Förutom att modellerna i sig blir ett hjälpmedel att uttrycka sig, så stimuleras viktiga delar av hjärnan när man använder händerna, som underlättar att tänka kreativt och kommunicera.

Det här är ett jättebra verktyg för att hjälpa medlemmarna att öppna upp och komma igång med tankearbetet.

Bra tips till ditt nästa brainstorming-möte eller retrospektiv!