Great way to get to know Scrum!!

Jag höll i  en rolig och intensiv Scrum-workshop under förmiddagen! Jag  gick  i genom grunderna i Scrum ett 10-tal studenter från Hyper Island, i en skräddarsydd workshop efter deras tankar och önskemål. Det var givande både för dem och för mig. För en bra sak med...